Koszyk 0
Podsumowanie koszyka

Koszyk jest pusty

Poprzednie

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

szkolenie z pierwszej pomocy
Kategoria:
Szkolenia online
99,00 PLN brutto
netto: 99,00 PLN, VAT: 0%
- +
Sposoby dostawy
 • w formie online, e-learning
OPIS PRODUKTU

Wprowadzenie:

Szkolenie w formie e-learning, w którym uczestnicy mogą zdobyć, odświeżyć lub uaktualnić wiedzę z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, szczególnie polecane pracownikom miejsc o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadków oraz wyznaczonym do udzielania Pierwszej Pomocy. Podstawa prawna: Art.207 i 2091 §1 pkt2-Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), §44 ust.1 Rozp. MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U.z 2003r. Nr169,poz. 1650 z późn.zm.) KK-Art.162§1.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia. Osoba taka po powinna byś w stanie: właściwie ocenić sytuację/zagrożenie, skutecznie wezwać pomoc w sytuacjach nagłych, bezpiecznie i samodzielnie zastosować czynności ratujące życie.

Treść szkolenia:

W trakcie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej omawiane będą następujące zagadnienia:

Rozpoznawanie stanów zagrożenia utraty zdrowia i życia oraz pierwsza pomoc w sytuacjach:

 1. meldunek wzywania pomocy
 2. sposoby ewakuacji osoby poszkodowanej
 3. omdlenie
 4. napady drgawek – padaczka - epilepsja
 5. zadławienia
 6. oparzenie termiczne
 7. uraz głowy i klatki piersiowej
 8. złamania
 9. skręcenia i zwichnięcia
 10. rana urazowa
 11. obce ciało w ranie i oku
 12. amputacja urazowa
 13. porażenie prądem elektrycznym
 14. podstawowe zabiegi resuscytacyjne
 15. pozycja boczna bezpieczna
 16. schemat postępowania ratowniczego w czasie epidemii COVID-19
 17. schemat postępowania ratowniczego przy zaburzeniach oddychania i krążenia krwi – Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – RKO

Sposób realizacji:

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej realizowane jest w formie samokształcenia kierowanego. Oferujemy Ci:

 • Dostęp do platformy z materiałami przez 31 dni.
 • Możliwość nauki online, kiedy tylko masz na to czas i ochotę.
 • System zapamiętuje Twój postęp w nauce, więc nie musisz się martwić o śledzenie swojego postępu.
 • Po zakończeniu kursu otrzymasz imienny certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.

Dla kogo jest ten kurs:

 • Szkolenie z udzielania Pierwszej Pomocy jest idealne dla Ciebie, jeśli:
 • Pracujesz w miejscu o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadków
 • Jesteś wyznaczony do udzielania Pierwszej Pomocy
 • Chcesz zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy.

Dzięki szkoleniu z udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w ramach Gabriel Safety, masz pewność, że Twoja wiedza i umiejętności są zawsze na najwyższym poziomie, co przekłada się na Twoje bezpieczeństwo i komfort pracy.

 

Szkolenie ważne przez: bezterminowo, sugerujemy odnawiać szkolenie z Udzielana Pierwszej Pomocy co nie więcej niż 3 lata.

Koszt: 100 PLN (zwolnione z VAT).

Rabat przy większej liczbie zakupionych szkoleń.