Audyty oraz Inspekcje z GabrielSafety.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług audytów oraz przeglądów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Jako specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, oferujemy szerokie wsparcie w dziedzinie BHPPPOŻ.

Zakres Audytów

W ramach naszych usług przeprowadzamy szczegółowe audyty, mające na celu potwierdzić prawidłowe działanie systemów oraz gdy należy zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z pracą w Twojej firmie lub miejscu pracy. Oferujemy następujące rodzaje audytów:

 • Audyt BHP całego zakładu: Kompleksowa ocena wszystkich aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy w całym zakładzie.

 • Audyt BHP części zakładu lub indywidualnego procesu: Skupienie się na specyficznych obszarach lub procesach, gdzie występują specyficzne zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników.

 • Audyt LOTO (Lockout/Tagout): Ocena zgodności procedur blokowania i oznakowania maszyn oraz urządzeń, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.

 • Audyt bezpieczeństwa przeciwpożarowego: Sprawdzenie środków ochrony przeciwpożarowej, procedur ewakuacyjnych oraz zgodności z przepisami PPOŻ.

 • Audyt oznakowania ewakuacyjnego: Ocena prawidłowości i widoczności oznakowania dróg ewakuacyjnych oraz wyjść awaryjnych.

 • Wewnętrzny audyt oparty o wymagania ISO 45001:2018: Sprawdzenie zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z normą ISO 45001:2018.

 • Wewnętrzny audyt oparty o wymagania ISO 9001:2015: Ocena zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2015.

 

 

cyrkiel

Przeglądy Gaśnic

Prowadzimy również przeglądy gaśnic, będące wymaganiem prawnym, aby zapewnić, że wszystkie urządzenia są sprawne i gotowe do użycia w razie potrzeby. Nasze przeglądy obejmują:

 • Instekcję gaśnic

 • Konserwację

 • Naprawę

 • Sprzedaż nowych urządzeń

 

Dlaczego Warto Wybrać GabrielSafety.pl?

Nasze usługi są skierowane do firm oraz instytucji, które chcą zapewnić swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy oraz minimalizować ryzyko wystąpienia wypadków i zagrożeń. Działamy szybko i sprawnie, dostosowując nasze usługi do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach audytu i przeglądów oraz o tym, jak możemy pomóc w poprawie bezpieczeństwa Twojego miejsca pracy.

Usługa dostępna w języku polskim oraz angielskim!!!