Oferta

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń online, konsultacji, audytów oraz inspekcji z zakresu BHP oraz PPOŻ. GabrielSafety.pl specjalizuje się w kompleksowej obsłudze bezpieczeństwa i higieny pracy, oferując szeroki wachlarz usług, takich jak:

 • Budowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem: Specjalizujemy się w projektowaniu i implementacji kompleksowych systemów zarządzania bezpieczeństwem, które integrują praktyki BHP i PPOŻ z codziennymi operacjami firmy. Nasze podejście skupia się na tworzeniu spersonalizowanych strategii, które nie tylko spełniają wymagania prawne, ale także promują proaktywne zachowania i poprawiają kulturę bezpieczeństwa w miejscu pracy.
 • Szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które są dostępne w wersji online (zapraszamy do zakładki Szkolenia Online).
  - Nasze szkolenia wstępne są przeznaczone dla nowozatrudnionych pracowników i obejmują zagadnienia dotyczące ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym m.in. przepisów BHP oraz PPOŻ, procedur i instrukcji bezpieczeństwa, sposobów postępowania w przypadku awarii, wypadków oraz sytuacji awaryjnych.
  - Natomiast szkolenia okresowe są dedykowane pracownikom, którzy już pracują w Państwa firmie i mają regularny kontakt z zagrożeniami związanymi z wykonywanymi pracami. W trakcie szkoleń omawiamy najnowsze przepisy oraz techniki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, jak również zwracamy uwagę na specyficzne zagrożenia, które mogą występować w Państwa zakładzie.
  - Szkolenia w wersji online zapewniają wygodę i elastyczność, ponieważ uczestnicy mogą odbyć je w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, bez konieczności udziału w szkoleniach stacjonarnych. Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia, co stanowi ważny dokument w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Instrukcje Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego – kompleksowe opracowanie instrukcji zgodnych z wymaganiami PPOŻ, które uwzględniają indywidualne potrzeby i charakterystykę Państwa zakładu.
 • Oceny Ryzyka dla Stanowiska Pracy – przeprowadzamy szczegółową analizę ryzyka związanego z danym stanowiskiem pracy oraz proponujemy działania zapobiegawcze, które pomogą zminimalizować ryzyko wypadków i chorób zawodowych.
 • Oceny Ryzyka dla Procesów – w ramach naszych usług przeprowadzamy także oceny ryzyka dla procesów, uwzględniając zarówno aspekty bezpieczeństwa, jak i ochrony zdrowia pracowników oraz ochrony środowiska.
 • Oceny Ryzyka dla Maszyn i Urządzeń – proponujemy również kompleksowe analizy ryzyka związane z maszynami i urządzeniami, które są używane w Państwa zakładzie, a także wskazujemy rozwiązania pozwalające na poprawę bezpieczeństwa pracy.
 • Oceny Ryzyka dla Substancji Chemicznych – przeprowadzamy oceny ryzyka dla substancji chemicznych, uwzględniając Karty Charakterystyki substancji oraz indywidualne procesy zachodzące w Państwa zakładzie.
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji RAMS (Risk Assessment, Method Statement) szczególnie dla projektów prowadzonych zagranicą – oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentacji RAMS. (dokumentacja przygotowana w dwóch językach: polskim i angielskim). Ponadto Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) będące Polskim odpowiednikiem RAMS.
 • Pomoc przy wprowadzaniu systemu LOTO (Lock-out, Tag-out), który jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników podczas prac konserwacyjnych, naprawczych i serwisowych na maszynach i urządzeniach.
  - W ramach naszych usług pomożemy Państwu w opracowaniu procedur LOTO, które będą dostosowane do specyfiki Państwa zakładu na podstawie przeprowadzonego audytu oraz zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy.
  - Dzięki naszej pomocy, wprowadzenie systemu LOTO będzie przebiegało sprawnie i efektywnie, a pracownicy będą mieli jasne wytyczne dotyczące wyłączania, zabezpieczania i oznaczania maszyn i urządzeń podczas prac konserwacyjnych.
  - Zapewniamy również szkolenia dla pracowników w zakresie bezpiecznego stosowania procedur LOTO oraz edukację dotyczącą ryzyk związanych z pracami na maszynach i urządzeniach.
 • Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, dostosowanej do potrzeb Państwa zakładu.
 • Instrukcje Pracy Zintegrowane z wymaganiami Procesu, Jakości oraz założeń Lean Manufacturing – przygotowujemy instrukcje pracy, które są zgodne z wymaganiami procesu produkcyjnego, jakości oraz zasadami Lean Manufacturing, a także wymaganiami BHP i PPOŻ.
 • Matryce Umiejętności i Planowania Rozwoju Pracownika (Skills Matrix) – pomagamy w przygotowaniu matryc umiejętności oraz planowania rozwoju pracowników, aby umożliwić im ciągły rozwój zawodowy.
 • Stres Management: Zapewniamy wsparcie w zakresie zarządzania stresem, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania dobrej kondycji psychicznej pracowników.

Wszystkie oferowane usługi są dostępne w języku polskim oraz angielskim

certyfikaty-1
certyfikaty-7
certyfikaty-6
certyfikaty-5
certyfikaty-4
certyfikaty-2
certyfikaty-3