Oceny ryzyka dla zawodu

Specjalizujemy się w przygotowywaniu ocen ryzyka dla zawodu wykonywanych na różnych stanowiskach pracy. Nasze usługi są skierowane do firm i organizacji, które chcą zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i zdrowe warunki wykonywania pracy. Wykorzystujemy najnowsze metody i narzędzia do identyfikacji potencjalnych zagrożeń, oceny ich wpływu na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz opracowywania skutecznych strategii zarządzania ryzykiem.

Nasze oceny ryzyka są zgodne z obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ., a także z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. Posiadamy szerokie doświadczenie w różnych branżach, co pozwala nam na skuteczne radzenie sobie z różnorodnymi wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zapraszamy do kontaktu!

pracujący mężczyzna

Kto jest zobligowany do przeprowadzania oceny ryzyka dla zawodu?

Ocena ryzyka jest kluczowym elementem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, mającym na celu identyfikację potencjalnych zagrożeń i opracowanie skutecznych strategii ich minimalizacji. Zgodnie z polskim prawem, każdy pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzania regularnych ocen ryzyka dla wszystkich stanowisk pracy w jego firmie.

W Gabriel Safety pomagamy firmom wypełniać te obowiązki, oferując profesjonalne usługi oceny ryzyka, które są dostosowane do specyfiki każdego zawodu i branży. Nasze usługi są skierowane zarówno do małych firm, jak i dużych korporacji, działających w różnych sektorach gospodarki.