Koszyk 0
Podsumowanie koszyka

Koszyk jest pusty

Poprzednie

Szkolenie okresowe bhp dla kierowników i pracodawców

mężczyzna z założonymi rękoma
Kategoria:
Szkolenia online
99,00 PLN brutto
netto: 99,00 PLN, VAT: 0%
- +
Sposoby dostawy
 • w formie online, e-learning
OPIS PRODUKTU

Wprowadzenie:

Szkolenie okresowe BHP dla kierowników i pracodawców przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach, spółkach, zakładach prywatnych, urzędach, spółdzielniach oraz placówkach oświatowych jak i innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych). Zgodne z wymaganiami: Rozporządzenia MPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenia MGiP z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.1998r,nr 21,poz. 94,ze zm.).

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 1. Oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
 2. Kreowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 3. Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Treść szkolenia:

W trakcie szkolenia okresowe BHP dla kierowników i pracodawców online omawiane będą następujące zagadnienia:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

i. obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp;
ii. ochrony pracy kobiet i młodocianych;
iii. profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;
iv. szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
v. organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi
i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Sposób realizacji:

Szkolenie okresowe BHP dla kierowników i pracodawców realizowane jest w formie samokształcenia kierowanego. Oferujemy Ci:

 • Dostęp do platformy z materiałami przez 31 dni.
 • Możliwość nauki online, kiedy tylko masz na to czas i ochotę.
 • System zapamiętuje Twój postęp w nauce, więc nie musisz się martwić o śledzenie swojego postępu.
 • Po zakończeniu kursu otrzymasz imienny certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.

Dla kogo jest ten kurs:

Szkolenie okresowe BHP dla kierowników i pracodawców jest idealne dla Ciebie, jeśli:

 • Pracujesz na stanowisku kierowniczym lub kierujesz grupą pracowników (mistrz, brygadzista, kierownik wydziału i/lub innej komórki organizacyjnej).
 • Minęło pięć lat od Twojego ostatniego szkolenia dla kierowników i pracodawców.
 • Chcesz zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności z zakresu BHP.
 • Nałożono na Ciebie obowiązek wcześniejszego odbycia szkolenia w w/w zakresie.
 • Rozpoczynasz pracę na stanowisku kierowniczym

Dzięki szkoleniu okresowemu BHP dla kierowników i pracodawców w ramach Gabriel Safety, masz pewność, że Twoja wiedza i umiejętności są zawsze na najwyższym poziomie, co przekłada się na Twoje bezpieczeństwo i komfort pracy.

 

Szkolenie ważne przez: 5 lat (może być odnowione częściej jeżeli są ku temu przesłanki)

Koszt: 150 PLN (zwolnione z VAT).

Rabat przy większej liczbie zakupionych szkoleń.